Oppisopimus työnantajan näkökulmasta

Tiesitkö, että voit rekrytoida kesätyöntekijän joustavasti oppisopimuksella? Oppisopimuksella on mahdollisuus täsmäkouluttaa opiskelija tarpeisiinne.

Oppisopimusta on ketteröitetty, eikä se ole enää niin byrokraattinen kuin ennen. Jakson suunnittelussa otetaan huomioon myös työpaikan tarpeet ja sopimus voi olla lyhytkin. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja voi siis kestää vain kesän ajan, jakson ei tarvitse olla pidempi. Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.

Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä eli oppilaitos suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle oppisopimuskoulutuksen aikana.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää myös palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Palkkatukea voidaan myöntää koko oppisopimusajalle. Tuen määrä riippuu siitä, myönnetäänkö se työttömyyden kestoon perustuen vai vamman tai sairauden perusteella.

Lisätietoa palkkatuesta saa Palkkatuen kesto ja määrä - TE-Palvelut

Lisätietoja Valkeakosken ammattiopisto

Teija Kunelius työelämäkoordinaattori 044 706 1088 teija.kunelius@vaao.fi

Lue lisätietoa VAAOn esitteestä alla.