Oppisopimus opiskelijalle

Kesätyö oppisopimuskoulutuksena 

 • Kesätyö voi olla mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, mikäli löydät sopivan työnantajan
 • Voit suorittaa oppisopimuksella kesätöissä esimerkiksi tutkinnon osan
 • Jakson suunnittelussa otetaan huomioon myös työpaikan tarpeet
 • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta.
 • Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
 • Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja voi siis kestää vain kesän ajan, jakson ei tarvitse olla pidempi.

Oppisopimus käytännössä

 • Pääosa opiskelustasi tapahtuu työpaikalla työtä tekemällä. Lisäksi täydennät tarvittaessa osaamistasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaan muissa oppimisympäristöissä.
 • Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tietyin edellytyksin voit solmia oppisopimukset useamman työnantajan kanssa samanaikaisesti, joista yhteensä täyttyy 25h/vko.
 • Työaikaan lasketaan mukaan mahdolliset opinnot muissa oppimisympäristöissä.
 • Työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan, joka ohjaa sinua opinnoissasi työpaikalla.
 • Oppisopimuksen ajaksi sinulle tehdään kirjallinen, määräaikainen työsopimus. Työnantaja maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voi olla opiskelumaksu.

Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksesta

 • etsi itsellesi oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut työnantaja joko omatoimisesti tai TE-palveluiden avulla
 • ota yhteyttä VAAOn työelämäpalveluihin täältä


Opiskelijana sitoudut

 • suorittamaan sinulle annetut työtehtävät työnantajan johdon ja työpaikkaohjaajan ohjauksen alaisena.
 • HOKSin mukaiseen opetukseen.
 • arvioimaan omaa edistymistäsi opinnoissa itsenäisesti sekä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa.
 • osoittamaan osaamisesi näytöillä, jotka tapahtuvat pääosin työpaikalla. Näyttöjä arvioivat työpaikan edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. Näytöillä suoritetut ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tuottavat kelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulutukintoihin johtaviin opintoihin.

  Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvasta opiskelusta, voit saada verottomina opintososiaalisina etuina

  • päivärahaa (15 €/pv)
  • perheavustusta (17 €/pv)
  • majoituskorvausta (8 €/yö) 
  • alle 18-v lapsen huoltajalle matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaan (yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km)